גלביות מיוחדות - גלביות מידות גדולות-בוהושיק-חנות גלביהה

Large size bras

Plus size bras from Charagan because we know you are beautiful at any age, color or size and you deserve to wear exactly what you like

A selection of special bras

Galbio embroidered by hand

A selection of samples and cuts suitable for events or everyday wear

Fast deliveries to all parts of the country and secure purchase

40 מוצרים